Szpitale i ośrodki zdrowia to miejsca szczególnie narażone na występowanie zagrożeń związanych ze zwiększoną ilością wirusów
i bakterii.

Z uwagi na codzienny duży przepływ pacjentów szczególnie ważne jest zachowanie należytej czystości oraz regularne czyszczenie
i dezynfekowanie pomieszczeń oraz urządzeń, z którymi kontakt mają zarówno pacjenci jak i lekarze.

Niestety tradycyjne metody sprzątania często usuwają tylko powierzchowne zanieczyszczenia a dezynfekcja za pomocą agresywnej chemii niesie za sobą ryzyko występowania alergii i podrażnień. Z pomocą przychodzą nowe technologie jak np. czyszczenie
i dezynfekcja przy użyciu pary wodnej.  Strumień gorącej pary dociera w najtrudniej dostępne zakamarki czyszczonych powierzchni oraz urządzeń. Mobilna myjnia parowa pozwala również na szybkie odkażanie przestrzeni i sprzętów narażonych na częsty dotyk, które mogą być siedliskiem bakterii – między innymi stojaków, wózków, klamek, drzwi i ścian w pobliżu łóżek pacjentów.

Badania laboratoryjne wykazały, że urządzenia parowe niszczą wszystkie odmiany infekcji szpitalnych w przeciągu kilku sekund,
w przeciwieństwie do środków chemicznych – które potrzebują nawet do 30 minut na zabicie bakterii.

Urządzenia parowe skutecznie niszczą odporne na preparaty chemiczne i dezynfekcyjne: szczepy bakterii (w tym: salmonellę, listerię, gronkowca i paciorkowca), wirusów, drożdży, grzybów, pleśni i pluskiew